Grąžinimas


Norint grąžinti prekę, prašom susisiekite el. paštu rankinekiek@gmail.com ar tel. 862874964

Prekė laikoma negrąžintina, jeigu yra:
 netyčinių arba tyčia padarytų mechaninių pažeidimų (nuplėšimų, perpjovimų ir pan.);
 atsiradusių dėl nerūpestingo ir netinkamo naudojimo;
 prekė buvo naudojama ne pagal paskirtį;
 natūralaus prekės nusidėvėjimo;